10 000 skritt per dag

Opprinnelsen til å gå 10 000 skritt om dagen sies å være et markedsføringsstunt fra et Japansk firma i forbindelse med OL i Tokyo 1964 og har i dag har det spredd seg som et etablert aktivitetsmål i hele verden. Det er et konkret mål som er lett å forholde seg til, og som sier mye om hvor aktiv du er i hverdagen.

I Norge og mange andre land er den offisielle anbefalingen 150 moderat fysisk aktivitet per uke. Litt rask gange i overkant av 20 minutter per dag er nok til å nå det anbefalte aktivitetsmålet. Å måle ting i skritt er altså ikke en offisiell anbefaling i Norge, men det betyr ikke at de to målene nødvendigvis er i konflikt.

En gjennomsnittlig kontorarbeider går ca 4000- 5000 skritt per dag. Ved moderat gange vil du klare å gå ca 6 000 skritt per time. Så for å komme opp i ønsket skrittmål kreves det i dette tilfellet altså en times aktivitet utenom hverdagsaktivitet om dagen. Mer enn nok til å nå anbefalingene.

10 000 skritt per dag forteller deg mye om aktivitetsnivået ditt, men ikke nødvendigvis om intensiteten i det du gjør. Det gjør deg bevisst på hvor aktiv du er i dag, og er et konkret mål du kan strekke deg mot. Det er imidlertid mange individuelle forskjeller, og flere ting man skal ta hensyn til. Noen yrker kan gi mange skritt i løpet av en arbeidsdag, men selv om man har mer enn 10 000 skritt på telleren kan det være nødvendig med en litt pulshøyende aktivitet etter arbeidstid for å få helsegevinsten man ønsker. I motsatt fall kan en stillesittende kontorarbeider gjerne trene totalt 150 minutter i løpet av uken, men fortsatt ha godt av små oppbrudd i stillesittingen sin og nå 10 000 skritt om dagen ved hjelp av små hverdagsaktiviteter. Fordelen med en skritteller er at den fanger opp all aktivitet, og du blir premiert med ekstra skritt hver gang du reiser deg opp fra stolen, går til butikken eller går rundt mens du snakker i telefonen. Den premierer altså aktive valg, uten at du behøver å ta tiden eller pulsen på gåturene dine. Summen av aktivitetene du gjør som overstiger 10 000 skritt om dagen vil derfor for de fleste av oss gi en positiv helsegevinst. Og er du i dag veldig inaktiv, og synes 10 000 skritt om dagen virker uoverkommelig, kan du trøste deg med at du vil få en helsegevinst bare ved å gjøre mer enn du gjør i dag. Start med å sette deg et mål om å gå 1000 skritt mer om dagen, så kan du heller øke etter hvert.
Hvor langt 10 000 skritt er avhenger av skrittlengden En høy person vil normalt ha lengre skrittlengde enn en lav person, og det er også grunnen til at når man sammenligner seg med sin turkamerat kan man oppleve at skrittelleren ikke alltid viser samme tall selv om man har gått nøyaktig samme distanse. På Dytt setter vi som regel skrittlengden til 0,7 meter per skritt, noe som tilsvarer ca 7 km på en dag og er en ganske normal skrittlengde. Tempoet du går i kan også påvirke, og spesielt om du løper din vante runde kan du oppleve at du oppnår færre skritt enn du får ved å gå, selv om det er samme distanse.
For å nå opp til 10 000 skritt er de fleste av oss nødt til å utnytte alle muligheter for litt ekstra bevegelse. En fin måte å starte på er å begynne å gå til daglige gjøremål, samt sette et mental «i ustand» skilt på alle heiser. Å gå trapper gir en ekstra gevinst på helsen selv om du ikke blir belønnet med flere skritt. Du får opp pulsen og forbrenner opp til 4 ganger så mange kalorier enn du gjør ved å gå en rett strekning.
På Dytt mener vi all aktivitet som bra aktivitet. Vi premierer derfor alt man gjør, også det som ikke fanges opp av skrittelleren. I de aller fleste av våre kampanjer er det en aktivitetstabell som man manuelt kan skrive inn aktiviteter man har gjort, intensiteten du har utført den og tiden du har brukt. Tabellens utregninger tar utgangspunkt i MET skalaen, som enkelt forklart beregner energiforbruket per minutt og så regner om til skritt. Har du f.eks. syklet 20 minutter kan du legge inn dette og blir belønnet med 3 900 skritt.
På Dytt kan dere velge mellom ulike mål som varierer i både innhold og lengde. Man kan i de fleste konseptene også selv velge hva slags mål man ønsker å nå, selv om standard er 10 000 skritt om dagen. Sosial støtte er viktig for de fleste av oss, og funksjonene på dytt.no er spesielt utviklet for at man skal motivere hverandre til litt mer aktivitet. Forsøkt derfor å få med deg arbeidsplassen, en vennegjeng eller familien om du vil komme i gang.

Skrittellere

Det finnes etter hvert et mylder av måleapparater som fanger opp skrittene dine. Noen mer teknologiske enn andre. Det finnes fordeler og ulemper ved de fleste. De mest teknologiske fanger opp både puls og stillesitting og har den fordelen at du kan skille på ulike intensiteter. Ulempen er at de som regel sitter på armen og derfor gir vesentlig flere skritt enn en som sitter på hoften eller brystet. Generelt kan man si at for at en aktivtetsmåler som benytter akselerometer skal vise korrekte tall, bør den festes ved en del av kroppen som klarer å fange opp reelle skritt. Anbefalt er ved hoften eller brystet der hvor man må få et visst utslag for at måleren skal fange opp aktiviteten. Er den festet på armen eller skoen vil du få utslag hver gang du beveger denne kroppsdelen, men du har jo ikke nødvendigvis gått av den grunn.

Skritteller i smarttelefonen?

Flere og flere bruker også målere som er innebygget i smarttelefonen. De fleste apper måler veldig nøyaktig, og for mange er det en fordel at man ikke trenger å huske å feste skrittelleren, eller ha med seg en ekstra dings. Andre derimot har telefonen liggende på kontropulten eller i vesken store deler av dagen, og får ikke tilgoderegnet all aktivitet. Det viktigste med skrittelleren er at den passer for deg, og mye kommer helt sikkert til å skje de nærmeste årene. Vår erfaring er at det ikke nødvendigvis er de dyreste skrittellerne som er best på å telle skritt. Den på telefonen er som regel gratis og er svært presis når det gjelder selve tellingen, men det hjelper jo lite om du ikke har på deg telefonen. Et armbånd ser fint ut, har mange nyttige funksjoner men er ofte kostbart og premierer deg som regel ekstra i forhold til hvor aktiv du har vært i rene skritt. Finn det måleapparat som passer deg best. på Dytt har vi valgt å fortsette med våre manuelle skrittellere med kun en funksjon som vi vet er bra på å telle skritt, og er uten teknologiske barrierer. Dette er viktig å tenke på for deg som skal sette i gang en kampanje på arbeidsplassen, da mange ikke har teknologisk interesse eller kompetanse til å ta i bruk det du selv synes virker morsomt og enkelt. I tillegg har vi innebygget skritteller i appen vår, og jobber kontinuerlig med å integrere ulike aktivitetsmålere i våre konsept.

Start en kampanje i dag!

10 000 skritt!