Personopplysninger

Vi samler inn følgende personopplysninger ved registrering av en bruker:

Fornavn

Benyttes for å representere brukeren i topplister, meldinger og gruppeinndelinger. Når brukeren skaper et lag kan man søke på fornavn. Vi kan også søke på fornavn i vårt administrasjonsverktøy.

Etternavn

Benyttes for å representere brukeren i topplister, meldinger og gruppeinndelinger. Når brukeren skaper et lag kan man søke på etternavn. Vi kan også søke på etternavn i vårt administrasjonsverktøy.

Fødselsdato

Benyttes hovedsakelig for å verifisere at brukeren er myndig. Benyttes også for å ta frem statistikk på f.eks. skrittsnittet til alle brukere over 50 år, eller hvor mange prosent av brukerne som er mellom 30 og 40 år. Fødselsdato er personlig og vises ikke for brukere på individnivå. Vi kan også søke opp brukere ved hjelp av fødselsdato i vårt administrasjonsverktøy.

Kjønn

Benyttes for å ta ut statistikk om f.eks. skrittsnittet for alle menn eller hvor mange prosent av brukerne som er kvinner. Kjønn er personlig og vises ikke for andre brukere på individnivå. Vi kan også søke opp brukere ved hjelp av kjønn i vårt administrasjonsverktøy.

Gateadresse

Postadresse benyttes til å kunne sende f.eks. skrittellere og premier direkte til brukeren. Vi kan også søke opp brukere ved hjelp av postadresse i vårt administrasjonsverktøy. Postadressen er personlig og vises ikke for andre brukere på individnivå.

Postnummer

Postnummer benyttes til å kunne sende f.eks. skrittellere og premier direkte til brukere. Vi kan også søke opp brukere ved hjelp av postnummer i vårt administrasjonsverktøy. Postnummer er personlig og vises ikke for andre brukere på individnivå.

Sted

Sted benyttes til å kunne sende f.eks. skrittellere og premier direkte til brukere. Vi kan også søke opp brukere ved hjelp av sted i vårt administrasjonsverktøy. Sted er personlig og vises ikke for andre brukere på individnivå.

Land

Land benyttes til å sende f.eks skrittellere og premier direkte til brukere. Vi kan også søke opp brukeren ved hjelp av land i vårt administrasjonsverktøy. Land er personlig og vil ikke vises for andre brukere på individnivå.

Mobilnummer

Benyttes for å kunne hjelpe brukerne ved kundebehandling. Vi kan også søke opp brukere ved hjelp av mobilnummer i vårt administrasjonsverktøy. Mobilnummer er personlig og vises ikke for andre brukere.

E-postadresse

Benyttes for kommunikasjon med brukeren. F.eks. om kampanjeutvikling. Benyttes ved endring av passord. Vi kan også søke opp brukere ved hjelp av e-postadresse i vårt administrasjonsverktøy. E-post er personlig og vises ikke for andre brukere. E-postadresse brukes også til markedsføring av tjenester fra Dytt AS, og da deles e-postadressen med en ekstern leverandør for utsendelse av nyhetsbrev.

Brukernavn

Benyttes sammen med passord for innlogging av brukeren. (verifisering av identitet) vi kan også søke opp brukere ved hjelp av brukernavn i vårt administrasjonsverktøy. Når brukere danner lag kan man søke på brukernavn og se andre brukeres brukernavn.

Passord

Benyttes sammen med brukernavn for innlogging av brukeren. (verifisere identitet) Passordet lagres ikke som klartekst, men i en kontrollsum fra en hashfunksjon. Passordet er personlig kan ikke sees av noen andre, ikke en gang personer som har tilgang til administrasjonsverktøyet eller direkte tilgang til databasen.

Opplysninger som samles inn når brukeren er innloggte

Skritt/aktiviteter

Informasjon om brukerens fysiske aktivitet kobles til brukerens konto. Denne data er synlig for andre brukere på individnivå.
Skrittdata
Brukeren legger inn manuelle skritt fra f.eks. en skritteller. Skrittene legges inn sammen med et tidspunkt skrittene ble tatt. Skrittene kan også komme inn automatisk fra f.eks. en mobiltelefon eller et aktivitetsarmbånd om brukeren har installert en app eller integrert et aktivitetsarmbånd. Disse dataen benyttes for å vise statistikk, f.eks. skrittsnitt for brukeren.
Aktivitetsdata
Brukeren legger manuelt inn at en aktivitet har blitt utført. Brukeren legger da inn aktivitet, antall minutter man har utført aktiviteten og hvilket tidspunkt aktiviteten ble utført på. Disse dataene benyttes for å vise statistikk, f.eks. skritt eller minuttsnitt for brukeren.
Aktivitetsdata (avkryssing)
Brukeren kan manuelt krysse av for at en aktivitet har blitt utført, f.eks. at man har deltatt på et seminar og kan da få skritt/minutter/poeng for dette. Brukeren krysser da av for aktiviteten man har gjort sammen med et tidspunkt den ble gjort på. Disse dataene benyttes til å vise statistikk, f.eks. skritt eller minuttsnitt for brukeren.

BMI-sjekken

Informasjon om brukerens BMI. Kobles til brukerens konto. Samles inn for at brukeren skal kunne se sitt BMI resultat, samt se utviklingen i resultatet. Benyttes også for å ta ut statistikk fra hele kampanjen. Vises ikke for andre brukere på individnivå.
Høyde
Benyttes for å kunne regne ut BMI verdi for brukeren. Høyde er personlig og vises ikke for noen andre brukere. BMI verdien kan benyttes for overgripende statistikk i en kampanje, f.eks. se snitt over BMI på alle deltakere i en kampanje og hvordan den har utviklet seg under kampanjeperioden.
Vekt
Benyttes for å kunne regne ut BMI verdi for brukeren. Vekt er personlig og vises ikke for noen andre brukere. BMI verdien kan benyttes for overgripende statistikk i en kampanje, f.eks. hvordan BMI snittet til alle deltakerne i en kampanje har utviklet seg under kampanjeperioden.

Kalorisjekken

Informasjon om brukerens matvaner. Kobles til brukerens konto. Samles inn for at brukeren skal få en oversikt over hvor mye energi som fortæres og senere kunne sammenligne med hvor mye energi som forbrukes. Vises ikke for andre brukere på individnivå.
Mat
Brukeren legger inn hvilken mat man har spist, mengde man har spist, hvilket måltid(f.eks. frokost) og tidspunktet for måltidet. Med disse kan dataene kan brukeren få oversikt over hvor mange kalorier brukeren har fått i seg i løpet av en tidsperiode. Disse dataene er personlige og vises ikke for andre brukere.
Høyde
Benyttes sammen med vekt å kunne regne brukerens metabolisme. Metabolisme og kaloriinntak sammen gjør at man kan sammenligne med antall skritt gått for å få en oversikt over den totale energibalansen.
Vekt
Benyttes sammen med høyde for å kunne regne ut brukerens metabolisme. Metabolisme og kaloriinntak sammen gjør at man kan sammenligne med antall skritt gått for å få en oversikt over den totale energibalansen.

CO2 Sjekken

Informasjon om hvilke transportmiddel brukeren benytter. Kobles til brukerens konto. Samles inn for at brukeren skal kunne se hvor mye Co2 som forbrukes og sammenligne dette med andre transportmidler. Benyttes også for å ta ut statistikk for hele kampanjen. Vises ikke for andre brukere på individnivå.
Transport
Brukeren kan legge inn et transportmiddel man har benyttet istedenfor et annet og hvor lang transporten i kilometer var. Også tidspunktet for når transporten skjedde lagres. F.eks. at brukeren har syklet 10 KM istedenfor å ha kjørt bil 1. mai 2018. Med disse dataen regner vi ut hvor mye Co2 man har spart. Disse dataene er personlige og vises ikke for noen andre brukere. Lagret Co2 kan senere benyttes for å overgripende statistikk i en kampanje, f.eks. hvor mye Co2 alle brukere har spart i en kampanjeperiode. Med datauppgifterna om transporten räknar vi fram hur mycket koldioxid användaren har sparat. Sparad koldioxid kan sen användas för statistik i en utmaning, t.ex. användarens sparade koldioxid eller hur mycket koldioxid alla användare sparat i en utmaning.

Kondisjonsalder

Informasjon om brukerens fysiske kondisjon. Kobles til brukerens konto. Samles inn for at brukeren på et enkelt vis skal kunne se sin kondisjonsalder. Verktøyet regner ut en alder basert på kondisjonen. Benyttes også for å ta ut statistikk for hele kampanjen. Vises ikke for andre brukere på individnivå.
Treningsdata
Brukeren kan legge inn informasjon om sin egen trening. Hvor ofte, hvor lenge og hvor hardt man trener. Treningsdata er personlige og vises ikke for noen andre brukere.
Midjemål
Benyttes sammen med treningsdata og hvilepuls for å regne ut kondisjonsalder. Midjemål er personlig og vises ikke for andre brukere. Kondisjonsalder resultatet kan senere brukes for overgripende statistikk i en kampanje, f.eks snitt kondisjonsalder for alle brukere i en kampanje og utviklingen i kampanjeperioden.
Hvilepuls
Benyttes sammen med treningsdata og midjemål for å regne ut kondisjonsalder. Hvilepuls er personlig og vises ikke for noen andre brukere. Kondisjonsalder resultatet kan senere brukes for overgripende statistikk i en kampanje, f.eks snitt kondisjonsalder for alle brukere i en kampanje og utviklingen i kampanjeperioden.

Meldinger

Brukeren kan sende meldinger til andre brukere eller lag. Meldingen inneholder den informasjonen som brukeren skriver i meldingen som sendes. Vises kun til den eller de brukerne som er mottakere av meldingen.
Emnelinje
Emnelinjen for meldinger. Brukeren skriver emnelinjen som fritekst. Vises som overskrift for meldingsinnholdet.
Melding
Tekstinnholdet for meldingen. Skrives inn av brukeren som fritekst.