Personopplysninger

Vi samler inn følgende personopplysninger ved registrering av en bruker:

Fornavn

Benyttes for å representere brukeren i topplister, meldinger og gruppeinndelinger. Når brukeren skaper et lag kan man søke på fornavn. Vi kan også søke på fornavn i vårt administrasjonsverktøy.

Etternavn

Benyttes for å representere brukeren i topplister, meldinger og gruppeinndelinger. Når brukeren skaper et lag kan man søke på etternavn. Vi kan også søke på etternavn i vårt administrasjonsverktøy.

Fødselsdato

Benyttes hovedsakelig for å verifisere at brukeren er myndig. Benyttes også for å ta frem statistikk på f.eks. skrittsnittet til alle brukere over 50 år, eller hvor mange prosent av brukerne som er mellom 30 og 40 år. Fødselsdato er personlig og vises ikke for brukere på individnivå. Vi kan også søke opp brukere ved hjelp av fødselsdato i vårt administrasjonsverktøy.

Kjønn

Benyttes for å ta ut statistikk om f.eks. skrittsnittet for alle menn eller hvor mange prosent av brukerne som er kvinner. Kjønn er personlig og vises ikke for andre brukere på individnivå. Vi kan også søke opp brukere ved hjelp av kjønn i vårt administrasjonsverktøy.

Gateadresse

Postadresse benyttes til å kunne sende f.eks. skrittellere og premier direkte til brukeren. Vi kan også søke opp brukere ved hjelp av postadresse i vårt administrasjonsverktøy. Postadressen er personlig og vises ikke for andre brukere på individnivå.

Postnummer

Postnummer benyttes til å kunne sende f.eks. skrittellere og premier direkte til brukere. Vi kan også søke opp brukere ved hjelp av postnummer i vårt administrasjonsverktøy. Postnummer er personlig og vises ikke for andre brukere på individnivå.

Sted

Sted benyttes til å kunne sende f.eks. skrittellere og premier direkte til brukere. Vi kan også søke opp brukere ved hjelp av sted i vårt administrasjonsverktøy. Sted er personlig og vises ikke for andre brukere på individnivå.

Land

Land benyttes til å sende f.eks skrittellere og premier direkte til brukere. Vi kan også søke opp brukeren ved hjelp av land i vårt administrasjonsverktøy. Land er personlig og vil ikke vises for andre brukere på individnivå.

Mobilnummer

Benyttes for å kunne hjelpe brukerne ved kundebehandling. Vi kan også søke opp brukere ved hjelp av mobilnummer i vårt administrasjonsverktøy. Mobilnummer er personlig og vises ikke for andre brukere.

E-postadresse

Benyttes for kommunikasjon med brukeren. F.eks. om kampanjeutvikling. Benyttes ved endring av passord. Vi kan også søke opp brukere ved hjelp av e-postadresse i vårt administrasjonsverktøy. E-post er personlig og vises ikke for andre brukere. E-postadresse brukes også til markedsføring av tjenester fra Dytt AS, og da deles e-postadressen med en ekstern leverandør for utsendelse av nyhetsbrev.

Brukernavn

Benyttes sammen med passord for innlogging av brukeren. (verifisering av identitet) vi kan også søke opp brukere ved hjelp av brukernavn i vårt administrasjonsverktøy. Når brukere danner lag kan man søke på brukernavn og se andre brukeres brukernavn.

Passord

Benyttes sammen med brukernavn for innlogging av brukeren. (verifisere identitet) Passordet lagres ikke som klartekst, men i en kontrollsum fra en hashfunksjon. Passordet er personlig kan ikke sees av noen andre, ikke en gang personer som har tilgang til administrasjonsverktøyet eller direkte tilgang til databasen.

Opplysninger som samles inn når brukeren er innloggte

Skritt/aktiviteter

Informasjon om brukerens fysiske aktivitet kobles til brukerens konto. Denne data er synlig for andre brukere på individnivå.
Skrittdata
Brukeren legger inn manuelle skritt fra f.eks. en skritteller. Skrittene legges inn sammen med et tidspunkt skrittene ble tatt. Skrittene kan også komme inn automatisk fra f.eks. en mobiltelefon eller et aktivitetsarmbånd om brukeren har installert en app eller integrert et aktivitetsarmbånd. Disse dataen benyttes for å vise statistikk, f.eks. skrittsnitt for brukeren.
Aktivitetsdata
Brukeren legger manuelt inn at en aktivitet har blitt utført. Brukeren legger da inn aktivitet, antall minutter man har utført aktiviteten og hvilket tidspunkt aktiviteten ble utført på. Disse dataene benyttes for å vise statistikk, f.eks. skritt eller minuttsnitt for brukeren.
Aktivitetsdata (avkryssing)
Brukeren kan manuelt krysse av for at en aktivitet har blitt utført, f.eks. at man har deltatt på et seminar og kan da få skritt/minutter/poeng for dette. Brukeren krysser da av for aktiviteten man har gjort sammen med et tidspunkt den ble gjort på. Disse dataene benyttes til å vise statistikk, f.eks. skritt eller minuttsnitt for brukeren.

Meldinger

Brukeren kan sende meldinger til andre brukere eller lag. Meldingen inneholder den informasjonen som brukeren skriver i meldingen som sendes. Vises kun til den eller de brukerne som er mottakere av meldingen.
Emnelinje
Emnelinjen for meldinger. Brukeren skriver emnelinjen som fritekst. Vises som overskrift for meldingsinnholdet.
Melding
Tekstinnholdet for meldingen. Skrives inn av brukeren som fritekst.