Bli med og marker Verdensdagen for psykisk helse

Alle har en psykisk helse!

Hver enkelt av oss har en psykisk helse, og den må vi være bevisste på å ivareta. Å ikke ivareta sin psykiske helse kan gi vansker med å finne en trygg forankring i livet. Ved å bli å bevisst viktigheten av å styrke den psykiske helsen er man bedre rustet til å møte livets utfordringer.

Halvparten vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet. Mange er berørte som pårørende til personer som opplever psykiske problemer.

Den psykiske helsen kan trenes på lik linje som den fysiske. Fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, gir energi, og reduserer stress. Fysisk aktivitet kan forebygge enkelte psykiske plager og kan i mange tilfeller brukes i behandling sammen med andre behandlingsmetoder.

Sammen med Verdensdagen for psykisk helse inviterer vi alle organisasjoner i Norge med på en 30 dagers virtuell vandring som skal styrke den psykiske helsen. Spør mer er årets tema - Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse. På jobben, i nabolaget, mellom venner, familie eller til og med tilfeldige medpassasjerer.

Les mer om kampanjen her

Vi skal spørre mer fordi:

 • Bygger relasjoner
 • Får mer kunnskap og innsikt
 • Oppdage om noen sliter

Spør mer! Betyr å:

 • Interesse
 • Invitere
 • Inkludere

Hva kan vi gjøre som privatperson:

 1. Knytte bånd
 2. Være aktiv
 3. Være oppmerksom
 4. Fortsett å lære
 5. Gi til andre
 6. Søvn

Hva kan vi gjøre på arbeidsplassen:

Hils

Ros

Prat sammen

Feire suksesser

Se den du prater med

Utfordre

I kampanjen vi dere få ukentlige oppgaver, tips og råd for hvordan dere kan påvirke egen og andres psykiske helse på en positiv måte.

Les mer om kampanjen her